Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne

Świadczymy także usługi z zakresu pomiarów geodezyjnych. W ramach naszej oferty wykonujemy:

  • Pomiary wysokościowe – mające za zadanie wyznaczyć wysokość punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Pomiar ten pozwala przestawić formy ukształtowania danego terenu. Niwelacje – tak nazywane są pomiary wysokościowe – mogą być geometryczne, trygonometryczne, hydrostatyczne, barometryczne i satelitarne.
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – służą do wyznaczania położenia punktów szczegółowych na płaszczyźnie, a także wysokości mierzonych obiektów. Podczas wykonywania tych pomiarów geodeta posługuje się metodą biegunową i w oparciu o nią wyznacza położenie wcześniej opisanych punktów.